RWANDA NYARUGURU – BUSANZE, WASHED 200G

Sale

250,000

Rwanda Nyaruguru – Busanze, Washed

Xuất xứ:
Nông trại:
Giống:
Độ cao:
Phương pháp sơ chế:
Hồ sơ hương vị:
Mức độ rang:

Hết hàng

top