ETHIOPIA BANKO MICHICHA – NATURAL 200G

295,000

ETHIOPIA BANKO MICHICHA – NATURAL 200G

Xuất xứ:
Nông trại:
Giống:
Độ cao:
Phương pháp sơ chế:
Hồ sơ hương vị:
Mức độ rang:

top