ACID8 SPECIALTY COFFEE

Serving specialty coffee in HaNoi, VietNam

LÀM CÀ PHÊ
CẦN CAN ĐẢM

Để tiếp tục trên chặng đường mang giá trị cho triệu hạt cà thơm, ACID8 cần tìm những người đồng hành cùng chung cảm xúc.

SUMMER TASTES

Đồ uống mới, cảm hứng mới, điều mới mẻ đang chờ!.
Câu chuyện thương hiệu

ACID8 Specialty Coffee

ACID8 Specialty Coffee đại diện cho chất lượng cà phê và những giá trị của nó: Tính cộng đồng, sự kết nối, tôn trọng và công bằng.

Trải nghiệm hoàn hảo cùng Originalseries Subscription
Sử dụng 12 ly cà phê với những hạt cà phê tuyển chọn trong trong vòng 365, không hạn chế số lần sử dụng trong một ngày với mức giá ưu đãi.

Cà phê Specialty Coffee
Chất lượng cao

Trải nghiệm

Brew with December Dripper

UPCOMING EVENT

SUNDAY FREE POUR

Chuyến phiêu lưu vị giác cùng
ACID8 Specialty Cofee
  • Cà phê Phục vụ cà phê chất lượng tuyệt hảo.
  • Con Người Tôn trọng lẫn nhau, trung thực và hợp tác.
  • Cộng đồng Chia sẻ & quan tâm những vấn đề xã hội.
  • Minh bạch Minh bạch thông tin sản phẩm.
top