COLOMBIA SAN LUIS ESTATE – ANAEROBIC HONEY 200G

330,000

COLOMBIA SAN LUIS ESTATE – ANAEROBIC HONEY 200G

Xuất xứ: Tolima
Nông trại: San Luis Estate
Giống: Anaerobic Honey
Độ cao: 1800masl
Phương pháp sơ chế: Honey
Hồ sơ hương vị: Floral, Lychee, , Plum, Honey
Mức độ rang: Light

Hết hàng

top